Från årsmötet

Den 21 mars hade BBK sitt årsmöte på Broselsgården med ett 20-tal medlemmar. Av verksamhetsberättelse gjordes följande:

Furuögrund 2021
I början av maj färdigställdes brygga B efter reparationen som gjordes hösten 20. Vi lyckades så småningom få ordning på alla bommar och rätta till deras placeringar.
Senare i maj gjordes den sedvanliga sommarställningen med god uppslutning av medlemmar. Det gick bra och inget hade frusit sönder under vintern.
Sommaren dukade för ett härligt båtliv och gäster från när och fjärran. Det var tidvis trångt på gästbryggan. Lite störningar blev det med elförsörjningen för gästbryggan vilket vi kunde fixa med lösa elcentraler.
Efter vinterställningen i september, som även innehöll en förberedelse för skoning av kafébryggan, påbörjades renovering av brygga C . Det gick fint fast vintern kom ganska fort med is och snö.
I oktober satte entreprenören igång med fyllningen av sten och grus. Projektet gick enligt planerna och det grus som var lagrat på den inre parkeringen kom till nytta. Det behövdes lite till och det hämtades från Selsvik så frakten blev inte så lång. Resultatet ser bra ut i vintertid. Hoppas att det ser lika bra ut när sommaren kommer.
För gästbryggan, som ska flyttas, har tunga betongankaren placerats ut genom isen och det kommer att bli bra fäste för den. Det är planerat för flera platser på den bryggan eftersom insidan kommer fri.
/Janeric Ershag ansvarig för hamnen

Halsön 2021
Efter att vintern släppt sitt grepp startades Halsön upp efter en arbetsinsats utförd av BBk medlemmar.
Isen hade åter igen flyttat landfästet något så den står lite snett, men kunde ändå användas utan större åtgärd.
Färdigkapad och kluven ved har forslats ut från plattan.
En elkabel i bryggan har bytts ut då den var skadad och gjorde att jordfelsbrytaren löste ut
I övrigt så har beläggningen varit mycket god. Bastu och klubbstuga har använts flitigt och bryggintäkterna varit goda.
Toaletterna kräver ju en ständig tillsyn men det har fungerat bra i sommar.
Nu ser vi fram emot nästa kommande säsong.
/Inge Sandström ansvarig för Halsön

Hamnskär 2021
Som vanligt är Hamnskär ett populärt besöksmål både med turbåten och egna båtar och vattenskotrar.
Det är fortsatt eldningsförbud i bastun, men vi har som mål att reparation och godkännande ska vara ordnat under sommaren 2022.
Indragningen av bryggorna blev svårplanerad på grund av hårt väder men utfördes av rådiga medlemmar som hittade ett bra tillfälle.
Land-stag och bryggan behöver repareras och ses över när man åker ut med den.
/Styrelsen

Verksamhetplan för 2022
Furuögrund
Färdigställande av pirbygget
Färdigställa flytt av gästbryggan, komplettera med fler y bommar på insidan
Löpande underhåll av kajer och bryggor och grönytor
Översyn och åtgärder av brandskydd
Ev. installera en ny avloppsanläggning
Undersöka om man kan byta ut befintlig grill mot en ny samt ev. komplettera med en till. (Bottenvikens skärgårdsgrill?)
Skaffa en ny gräsklippare

Halsön
Snygga till bakom dassen
Forsla ut kvarvarande ved som ligger på asfaltplattan
Installera timrar till värmen i klubbstugan

Hamnskär
Reparera bryggan och infästningar
Modifiera bastun så att den blir godkänd (Beviljat bidrag)
Rensa bort gamla metallfästen från piren som inte är i bruk ( Beviljat bidrag)

Ekonomin i BBK
Under hösten 2021 gjordes stora arbeten i hamnen som BBK ligger ute med pengar för. Detta har tärt på likviditeten men de bidrag som beviljats genom EU kommer betalas ut under våren. Verksamhetsåret 2021 gick med minus men allt enligt budget. Revisorn hade yrkat på ansvarsfrihet för styrelsen, vilket även blev årsmötets beslut. Medlemsavgiften blir oförändrad med 300 kr men båtplatserna höjs till 900, 1100 och 1300 kr

Nya i styrelsen blev Dan Lindström och Andreas Jonsson, vilka hälsades välkomna.

Årsmötet avslutades med god smörgåstårta samt diskussion angående den skogsavverkning som kommer att ske på Halsön under 2022. Den kommer att förändra naturen på ön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait