Ny styrelse

Vid årsmötet den 27 mars 2018 valdes en ny styrelse som nu har konstituerat sig. Ny ordförande är Inge Sandström. Övriga styrelsemedlemmar>>