Styrelse

Detta är Byske Båtklubbs styrelse som jobbar helt idéellt. Alla medlemmar hjälps åt med vakthållning under sommaren och vid arbetsdagar med underhåll av anläggningen.

Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Catarina Sundqvist, 070-5552159, Kontakt Hamnskär
Kassör: Vakant
Sekreterare: Inge Sandström, 070-2464468, Kontakt Halsön
Ledamot: Pernilla Wikström, 070-6339001, Kontakt Hamnskär
Ledamot: Stefan Håkansson, 070-6612396
Ledamot: Åke Norlund, 070-6263056, Kontakt Båtplatsen
Ledamot: Roger Holmlund, 070-5349792
Ledamot: Tord Lindqvist, 070-210 46 08
Suppleant: Jan-Eric Ershag, 070-3706976, Kontakt Hamnen
Suppleant: Kjell Lundqvist, 070-6379317, Kontakt Web