Styrelse

Detta är Byske Båtklubbs styrelse som jobbar helt idéellt. Alla medlemmar hjälps åt med vakthållning under sommaren och vid arbetsdagar med underhåll av anläggningen.

Ordförande: Inge Sandström, 070-2464468, Kontakt Halsön
Vice ordförande: Roger Holmlund, 070-5349792
Kassör: Maria Sandström, 070-5714576
Sekreterare: Jörgen Hellström, 070-6304721, Kontakt Hamnskär
Ledamot: Therés Norqvist, 070-3719006
Ledamot: Ola Nyström, 070-5639185, Kontakt Hamnskär
Ledamot: Jan-Eric Ershag, 070-3541170, Kontakt Hamnen
Suppleant: Åke Norlund, 070-6263056, Kontakt Båtplatser
Suppleant: Kjell Lundqvist, 070-6379317, Kontakt Web