Styrelse

Detta är Byske Båtklubbs styrelse som jobbar helt idéellt. Alla medlemmar hjälps åt med vakthållning under sommaren och vid arbetsdagar med underhåll av anläggningen.

Ordförande: Inge Sandström, 070-2464468, Kontakt Halsön
Vice ordförande: Roger Holmlund, 070-5349792
Suppleant och sekreterare: Åke Nordlund, 070-6263056, Kontakt Båtplatser
Kassör: Maria Sandström, 070-5714576
Ledamot: Andreas Jonsson, 070-2124504 Kontakt Hamnskär
Ledamot: Therés Norqvist, 070-3719006 Kontakt Arbetsdagar och Båtvakt
Ledamot: Dan Lindström, 070-5988175, Kontakt Halsön
Ledamot: Jan-Eric Ershag, 070-3541170, Kontakt Hamnen
Suppleant: Kjell Lundqvist, 070-6379317, Kontakt Web

Valberedning
Sammankallande: Fredrik Hägglund, 070-3728738
Ledamot: Johan Lundström, 070-2759470

Revisorer
Ordinarie: Monica Johansson, 070-2027725
Suppleant: Jonas Lundström, 070-5288806