Styrelse

Detta är Byske Båtklubbs styrelse som jobbar helt idéellt. Alla medlemmar hjälps åt med vakthållning under sommaren och vid arbetsdagar med underhåll av anläggningen.

Ordförande: Inge Sandström, 070-2464468, Kontakt Halsön
Vice ordförande: Stefan Håkansson, 070-6612396
Kassör: Maria Sandström, 070-5714576
Sekreterare: Åke Norlund, 070-6263056, Kontakt Båtplatsen
Ledamot: Jörgen Hellström, 070-6304721, Kontakt Hamnskär
Ledamot: Ola Nyström, 070-5639185, Kontakt Hamnskär
Ledamot: Roger Holmlund, 070-5349792
Suppleant: Jan-Eric Ershag, 070-3706976, Kontakt Hamnen
Suppleant: Kjell Lundqvist, 070-6379317, Kontakt Web