Kalendern uppdaterad med höstens aktiviteter.

Närmare information om arbetsdagarna mejlades ut tidig sommar. Andra datum: Bryggorna på Hamnskär kommer att dras in någon gång mellan v 33-35 beroende på väder, vind och vattenstånd.  Närmare info om detta via hemsida och facebook. V 39 Kranlyft.  Närmare info om detta via hemsida och facebook. Sen september, tidig oktober farledsprickar tas upp.

Båtsista 3/9 kl 18.00

Vi provar att senarelägga årets Båtsista för att undvika krock med Matfesten och Kåge Båtklubbs ljusfest. Som tidigare år blir det först en tur med, förhoppningsvis, ljussmyckade båtar.  Då vi senarelagt båtsistan en vecka,  så startar vi kortegen en timme tidigare och tänker oss avfärd med båtarna kl 18. Då vi avslutat båturen, äter vi Läs mer…

Kom ihåg din hamnvakt.

Nätterna blir längre och mörkare och med det ökar stöldriskerna. Kom ihåg att kolla när du har din vaktnatt så vi har hamnen bemannad. Har du ej möjlighet att sitta den natt du tilldelats,  försök byta med någon annan på listan.