Om BBK

Byske Båtklubb bildades den 28 september 1933 av Bertil Dahlbom och har sin hemort i Furuögrund, Byske.

Vår Uppgift
BBK:s uppgift är att vara en allmännyttig ideell förening med ändamål att lokalt främja båtliv och båtsport.

Vår Vision
BBK ska verka för båtlivets utveckling i en positiv riktning med hänsyn till människa, miljö och samhälle.

Våra Mål och aktiviteter
BBK:s mål ska vara god sjösäkerhet, god miljö och en god kamratskap och idrottsanda. För sjösportens bästa söka kontakter och samarbete med andra organisationer, att bedriva lämplig upplysnings- och ungdomsverksamhet inom ramen för föreningens syften, samt underhålla och utveckla föreningens anläggningar.

  • För närvarande har BBK ca 160 medlemmar.
  • Klubben är ansluten till Västerbottens Båtförbund och Svenska Båtunionen.
  • Arrangerar förarintygskurser om intresse finns
  • Administrerar Båtorganisationens egna försäkringar
  • Värnar om Byskekustens miljö
  • Bevakar båtägarnas intressen och verkar som remissorgan och förmedlande länk mellan myndigheter och båtägare

Medlemskap
Anmäl ditt intresse till medlemsskap genom formuläret på kontaktsidan.
Medlemskapet kostar 300 kr per år och ger dig bl.a.möjlighet att få hyra en båtplats i Furuögrund, fri bryggavgift på Halsön om du har båtplats i Furuögrund, tidningen Båtliv, bra priser på försäkring i Svenska Sjö. Underhållet av våra anläggningar kostar mycket och en del täcks upp av medlemsavgifterna. Som medlem antar du och ska följa klubben stadgar. Ett medlemskap ger dig rösträtt på årsmötets samt möjlighet komma på andra klubbmöten.

Båtplatser
BBK har i Furuögrund har 117 fasta båtplatser och 15 gästplatser. Anmäl ditt intresse på kontaktsidan. Det finns ett köförfarande så det är inte säkert du får en plats på en gång.
Priser på platserna går efter båtstorlek:
Bredd:
2,5 m  700 kr/år
3,0 m  900 kr/år
3,5 m 1100 kr/år

Gästbåtsplatserna kostar:
– Furuögrunds hamn 130 kr/dygn eller 30 kr/timma.
– Halsön 100 kr/dygn eller 30 kr/timme eller 600 kr/säsong (den som har båtplats i Furuögrund står här gratis)
– På Hamnskär är avgiften frivillig.
Lämpligast är att swisha in avgiften på nr 1232722478

Vinterförvaring
För medlemmar med båtplats i Furuögrunds hamn  finns möjlighet att förvara båtarna under vintern på ”plattan” mot ersättning. ( ca 300:- beroende på båtens storlek)

Styrelsen>>