Styrelsemöte

Kallelse och förslag till dagordning vid styrelsens sammanträde 20220517 finns nu i Dropbox/Protokoll och kallelser/2022