Från årsmötet

Den 21 mars hade BBK sitt årsmöte på Broselsgården med ett 20-tal medlemmar. Av verksamhetsberättelse gjordes följande: Furuögrund 2021I början av maj färdigställdes brygga B...