Furuögrund Hamnprojekt

Syftet är utveckling av besöksmålet Furuögrunds småbåtshamn som besöksområde samt ge möjligheter för de entreprenörer som verkar i området att utvecklas.

Målet är att anlägga en ny gästbrygga som möjliggör fler besökare som kommer både från land- och sjövägen.

Projektet består av förstärkning av väg fram till gästbrygga och förstärkning/förlängning av strandskoning (pir).