Kalendern uppdaterad med höstens aktiviteter.

Närmare information om arbetsdagarna mejlades ut tidig sommar.

Andra datum:

Bryggorna på Hamnskär kommer att dras in någon gång mellan v 33-35 beroende på väder, vind och vattenstånd.  Närmare info om detta via hemsida och facebook.

V 39 Kranlyft.  Närmare info om detta via hemsida och facebook.

Sen september, tidig oktober farledsprickar tas upp.