Hamn & farled

Uppdaterad lägesrapport (2020-07-14) från SXK Bottenvikskretsens Hamn & farled:
∆ Bojen i Kallviken är fortfarande inte utlagd.
Storsladan. Södra ensen på Tällön, den som leder nära N Långgrundet, har fått nya, något större, enstavlor (bör vara ännu större). Djup på linjen ca 3 m.
Norrskärshålet, tavlor målade. De för nordligaste delen nu orange-målade och syns bättre. Den övre på Bredskär kräver trädfällning för att synas bra. Ledens minsta djup bör vara ca 1,7-1,8 m vid mv.
Malören (Skallön-Storön). Ensarnas skick ej kollade på flera år. Ledens minsta djup bör vara ca 1,7 m vid mv.
Buskösundet. Enslinjerna nu siktröjda och fyra enstavlor utbytta. Ensarna syns bra även om en del arbete återstår. Ledens minsta djup bör vara ca 1,2 vid mv. Ledens två grundaste passager är dessutom utprickade av lokala stugägare. Leden erbjuder, för motorbåtar med måttligt djupgående, en skyddad väg mot t ex Pite-Rönnskär.
Ostnäsudden. Ensad led (vita fläckar på stenar resp. vit fläck + vit tavla) väst och nord om Ostnäsgrundet. Knappast en genväg men en alternativ väg. Minsta djup på östra utloppet ca 1,2 m (1,7 m exakt på ensen, 1,2 väldigt nära) vid mv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait