Relaterade media: Farled

Hamn & farled

Uppdaterad lägesrapport (2020-07-14) från SXK Bottenvikskretsens Hamn & farled:∆ Bojen i Kallviken är fortfarande inte utlagd.∆ Storsladan. Södra ensen på Tällön, den som leder nära N Långgrundet, har fått nya, något större, enstavlor (bör vara ännu större). Djup på linjen ca 3 m.∆ Norrskärshålet, tavlor målade. De för nordligaste delen nu orange-målade och syns bättre. Läs mer…