Hamnskärsbrygga indragen.

Nu är Hamnskärs brygga indragen till Furuögrund för vinterförvaring. Blev en dag med perfekta vatten och väderförhållanden för indragningen.  ”Turbåtsbryggan” på stenpiren ligger fortfarande kvar.