Arbetskväll i hamnen

Furuögrund Marina Furuögrund Marina, Byske

Arbete med B-Bryggan, Här vill vi att de med båtplats vid C-bryggan kommer och hjälper till så att rätt bom hamnar på rätt plats då bryggan nu är ombyggd. OBS!  Ta med skruvdragare och bits TX 40. Aktivitetsplan 2022>>  

Arbetskväll i hamnen

Furuögrund Marina Furuögrund Marina, Byske

Utsättning av bommar Ev reparationer av bryggor och kajer (Utsättning av gästbrygga med bommar sker vid senare tillfälle) Utsättning av latrinbryggan med pump. Sjösättningsbrygga sätts på plats. Sjösätta klubbåtar. Ta ut torkskåp och tvättmaskin Ev. koppla på vattnet. Montera ut hjärtstartare. Skyddsrond. Se över el och brandsläckare. BBK bjuder på fika.  Aktivitetplan 2022>>

Styrelsemöte

Furuögrund Marina Furuögrund Marina, Byske

Kallelse och förslag till dagordning vid styrelsens sammanträde 20220517 finns nu i Dropbox/Protokoll och kallelser/2022

Städkväll i hamnen

Furuögrund Marina Furuögrund Marina, Byske

Kvarstående uppgifter från 12/5 Översyn och utplacering av utemöbler. Koppla vattenslangar. Städa vaktstugan. Städa kök, toaletter, samt utrymmen i gamla vaktstugan duschar m.m Översyn av cyklar och gräsklippare. Placera ut soptunnor Se över avspärrning gamla gästbryggan Kratta och rensa ogräs om behov finns. BBK bjuder på fika. Aktivitetplan 2022 >>  

Arbetskväll på Halsön

Halsön Halsön 78, Byske

Samling i Furuögrunds hamn kl. 18:00 Städning av fastigheter, stuga, dass och bastu. Koppla på vatten. Koppla slangar på bryggan. Montera hjärtstartare. Vårstäda utemiljö. BBK bjuder på fika. Aktivitetsplan 2022