Problem med elförsörjningen på B/C bryggan i hamnen.

Vi är medvetna om strulet med elen på bryggan och jobbar för att lösa problemet.
Periodvis verkar det finnas ström till mittenstolpen, men inte alltid.
På A-bryggan finns en tillfällig central som finns placerad en bit ut.  Denna ska fungera.
Under gångna veckan har vi försökt hitta en elfirma som snabbt kan komma ut och hjälpa oss, fler elföretag kommer att kontaktas i förhoppning om att så snart som möjligt, få till stånd en tillfällig lösning som fungerar under denna säsong.
Senare i höst kommer vi att se till att lösa problemen, förhoppningsvis, permanent.

/Styrelsen