Bryggorna på Hamnskär.

Söndag den 14/6 tillät äntligen väder, vind och vattennivå att lägga ut bryggorna på Hamnskär.